Jesteś tutaj

Dydaktyka

Informujemy, że indeksy można zostawiać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.30 do 14:30 w sekretariacie (pokój nr 3). Piątek jest dniem pracy wewnętrznej.

Zostawiając indeks w ZGM należy wpisać się do książki zdawczo-odbiorczej. Za indeksy niewpisane do książki potwierdzającej Zakład nie odpowiada. Konieczny jest podpis potwierdzający odbiór indeksu.

Indeksy należy wypełnić zgodnie z Kartą okresowych osiągnięć studenta.

 

Zakład Genetyki Medycznej prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku kierunku lekarskiego, IV roku analityki medycznej, II roku studiów Io oraz IIo na kierunku logopedii oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Informacje dla studentów:

I Wydział Lekarski
   kierunek lekarski, II rok, Genetyka
   kierunek lekarski, III rok, Genetyka
   

II Wydział Lekarski
   kierunek lekarski, II rok, Genetyka
   kierunek lekarski, III rok, Genetyka
   

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
   analityka medyczna, IV rok, Genetyka medyczna 

Centrum Kształcenia Podyplomowego
   studia podyplomowe, analityka medyczna 

Regulamin zajęć prowadzonych przez Zakład Genetyki Medycznej czytaj

Materiały do pobrania dostępne są w panelu Dla studentów po zalogowaniu (nazwa użytkowanika i hasło jak do systemu WUM SSL-VPAN).