Strona główna

Aktualności


Witamy na stronie Zakładu Genetyki Medycznej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski


Egzamin z genetyki dla 3 roku medycyny

Drodzy Studenci, dziękujemy za przesłane pytania dotyczące egzaminu. Jednocześnie informujemy, że upłynął regulaminowy czas na składanie uwag co do pytań. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w poniedziałek.

Egzamin z genetyki dla 3 roku medycyny - SALE

UWAGA! Studenci, którzy nie znaleźli swojego numeru indeksu na poniższej liście, a mają udokumentowane prawo do podejścia do egzaminu, proszone są o zgłaszanie się do wejścia dolnego do Auli B w CD.

Egzamin z genetyki dla 3 roku medycyny

Egzamin z genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego obydwu Wydziałów odbędzię się 5 lutego 2016 roku w ramowych godzinach 12.00-15.00. Egzamin składa się z 50 pytań testowych. Informacje na temat organizacji, w tym podział sal egzaminacyjnych, zostaną umieszczone na 3 dni przed egzaminem.

Zmiany grup ćwiczeniowych

Informujemy, że w związku z ograniczoną ilością miejsc na sali seminaryjnej, zmiana grup ćwiczeniowych z genetyki możliwa jest jedynie w następujących przypadkach:

- zgoda dziekana

- istnienie vacatu w grupie np. z powodu programu Erasmus

- zamiana między grupami w systemie "głowa za głowę".

Strony

Witamy na stronie Zakładu Genetyki Medycznej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski