Strona główna

Aktualności


Witamy na stronie Zakładu Genetyki Medycznej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski


ED - information

The test results will be available by Monday noon July 2.

Insight into the answer cards is possible on Monday July 2 between 3pm and 5.30pm in the Office (room 3) of the Department of Medical Genetics Pawinskiego 3c st.

Exam ED 3rd

The exam for the 3rd year of ED will take place on June 29
in Aula B of Didactic Center (Centrum Dydaktyczne).

Students will be admitted to the room from 2pm.

The test begins at 2.15pm. There are 90 minutes to write the test.

The test consists of 50 questions. All the questions are single-choice.

We remind you to take your student ID!

WYNIKI ANALITYKA - EGZAMIN 18-06-2018 godz. 10:00

Szanowni Studenci, poniżej wyniki Egzaminu z Genetyki Medycznej z dnia 18-06-2018

Ustosunkowaliśmy się do Państa prośby: w pytaniu 50 - prawidłowe były dwie odpowiedzi i liczyliśmy obie.
Natomiast pytanie 31 ze względu na błędny opis rycin zostało wycofane. Próg zaliczeniowy 25 pkt.

EGZAMIN ANALITYKA 18-06-2018

SZANOWNI PAŃSTWO!

Analityka Medyczna IV rok 18 czerwca 2018

Egzamin z Genetyki  rozpoczyna się o godzinie 10:00 w Sali 232 w Centrum Dydaktycznym.

TEST II yer ED

The credit takes place on Thursday (14th June 2018) at 3.30pm at the Department of Medical Genetics,
Warsaw Medical University, Pawinskiego 3c St.

ZMIANA GODZINY KOLOKWIUM POPRAWKOWEGO - ŚRODA!!!

Szanowni Studenci, w związku ze sprawami rodzinnymi Profesor Rafał Płoski,
zmuszony jest przełożyć KOLOKWIUM ZALICZENIOWE
we środę 13-06-2018 z  godziniy 9:00 - na godzinę 12:00

WYNIKI KOLOKWIUM II TURA z dnia 11-06-2018

Szanowni Państwo!

Wszyscy Studenci, którzy przystąpili w dniu dzisiejszym do Kolokwium z wyjątkiem (71712, 72739, 73546) - ZALICZYLI!
Osoby, które nie zaliczyły Profesor zaprasza w dniu 13-06-2018 (środa) o godzinie 9:00 - na zaliczenie kolokwium
- Egzamin będzie miał charakter ustny.
Dodatkowo osoby o numerach indeksu (71801 oraz 71952) mogą prrzystąpić do kolokwium ustnego we środę
- po wcześniejszym zaliczeniu 1 nieobecności na ćwiczeniach u wykładowców.

Kolokwium dla II rok II tura - GENETYKA - podział na WEJŚCIA

Szanowni STUDENCI! - poniżej podział według numeru indeksu na wejścia.
Będą Państwo wpuszczani na Aulę B od godziny 9:00.

Proszę o odnalezienie swojego numeru indeksu
i wraz z przygotowaną legitymacją stawić się pod wyznaczonym wejściem.

Kolokwium rozpoczynamy o godzinie 9:15

ZAJĘCIA DO ODROBIENIA - II rok - GENETYKA

Osoby wymienione poniżej, proszone są o kontakt z wykładowcami i uzupłenienie ćwiczeń, w przeciwnym razie nie będą mogły przystąpić do kolokwium zaliczeniowego dnia 11-06-2018

Strony

Witamy na stronie Zakładu Genetyki Medycznej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski