Jesteś tutaj

SEKRETARIAT - Zakładu Genetyki

Informacja dla studenta:
Informujemy, że indeksy można zostawiać: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.30 do 14:30
w sekretariacie (pokój nr 3, niski parter, ul. Pawińskiego 3c, Warszawa).
Piątek jest dniem pracy wewnętrznej i nie przyjmujemy studentów.

Indeksy są gotowe do odbioru najcześciej w ciągu max 2 dni roboczych (z wyjątkiem czasu urlopowego i delegacji Profesora - wówczas umawiamy się indywidualnie).

Zostawiając indeks w ZGM należy wpisać się do książki zdawczo-odbiorczej.
Za indeksy niewpisane do książki potwierdzającej Zakład nie odpowiada. 
Konieczny jest podpis potwierdzający odbiór indeksu.

Indeksy należy wypełnić zgodnie z Kartą okresowych osiągnięć studenta.
Indeksy/karty bez uzupełnionych danych (imię i nazwisko wykładającego oraz nazwa przedmiotu)
- NIE BĘDĄ PODPISYWANE!

telefon do Zakładu Genetyki 22 57 20 695 (8:30-16:00)