Jesteś tutaj

Wykład z genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego

Serdecznie zapraszamy na wykład z genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego obydwu wydziałów, który odbędzie się 12 października 2016 roku o godz. 19.00 w auli w Centrum Dydaktycznym. 

Część I: prof. Ewa Bartnik (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk) "Genetycznie modyfikowane organizmy"
Część II: prof. Rafał Płoski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) "Sekwencjonowanie całoeksomowe w genetyce klinicznej" 

Obecność obowiązkowa.