Jesteś tutaj

Lista nieobecności na zajęciach dla 3 roku medycyny

Lista numerów albumów studentów, którzy mają nieobecności na zajęciach z genetyki dla 3 roku kierunku lekarskiego obydwu wydziałów. 

I Wydział Lekarski

grupa 1

54737

66520

68516

67851

61737

grupa 2

63827

grupa 4

67842

66630

67845

grupa 6

67918

66595

72834

grupa 7

47379

52995

61390

67787

grupa 8

55520

grupa 10

64965

grupa 11

66614

67732

68513

grupa 13

61146

grupa 14

70704

grupa 16

72827

72832

60915 (IV rok)

grupa 18

66644

II Wydział Lekarski

grupa 2

67283

grupa 3

73599

67288

grupa 4

66476

grupa 7

66475

63855

Przypominam, że warunkiem zaliczenia przedmiotu na trzecim roku, i tym samym dopuszczenia do zdawania egzaminu, jest obecność na wszystkich zajęciach. Każdą nieobecność należy odpracować z inną grupą studencką.

Do końca semestru zajęcia odbędą się jeszcze w dniach: 2-5 stycznia oraz 16-20 stycznia.