Jesteś tutaj

Kolokwium poprawkowe dla 2 roku medycyny

Na prośbę starosty 2 roku IWL kolokwium poprawkowe dla studentów 2 roku kierunku lekarskiego I WL odbędzie się 12 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 8.15 w sali wykładowej im. Grzybowskiego.

Termin kolokwium poprawkowego dla studentów 2 roku kierunku lekarskiego II WL pozostaje bez zmian, tzn. 14 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 10.30 w sali wykładowej im. Grzybowskiego.