Jesteś tutaj

Egzamin z genetyki medycznej dla analityki medycznej

Egzamin z Genetyki medycznej dla studentów 4 roku kierunku analityka medyczna odbędzie się 14 czerwca 2017 roku o godz. 12.15  w sali A w budynku Wydziału Farmaceutycznego. Wpuszczanie do sali rozpocznie się o godz. 12.00. Prosimy o wzięcie ze sobą dokumentu ze zdjęciem, długopisu i kalkulatora. Korzystanie z kalkulatorów w telefonach komórkowych, a także pożyczanie kalkulatorów w trakcie trwania egzaminu jest niedozwolone. 

Egzamin trwa 90 minut i składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania.

Uwaga! Ściąganie na egzaminie będzie bezwględnie karane wyproszeniem z sali egzaminacyjnej i jednoczesnym wystawieniem oceny niedostatecznej. Nie będzie ostrzeżeń. Jakiekolwiek podejrzenie o niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych będzie skutkowało zabraniem pracy. Za ściąganie uważane jest zarówno korzystanie z materiałów dodatkowych, urządzeń elektronicznych (tablety, smartphone'y, smartwatch'e), przepisywanie od innych studentów, jak i zaglądanie do książeczek testowych zanim komisja egzaminacyjna na to zezwoli. Uwagi, co do niejasności pytań, mogą być składane bezpośrednio po zakończeniu egzaminu przed wyjściem z sali egzaminacyjnej.