Jesteś tutaj

Egzamin poprawkowy z genetyki dla 3 roku

Egzamin poprawkowy z Genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego obydwu wydziałów odbędzie się 9 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w Auli B w Centrum Dydaktycznym. Wpuszczanie do auli (wejście D) rozpocznie się o godz. 11.45. Prosimy o wzięcie ze sobą dokumentu ze zdjęciem, długopisu i kalkulatora. 

Korzystanie z kalkulatorów w telefonach komórkowych, tabletach, smartwatchach a także pożyczanie kalkulatorów w trakcie trwania egzaminu jest niedozwolone. 

Egzamin trwa 90 minut i składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania karty odpowiedzi oraz Regulaminem egzaminu

Uwaga! Ściąganie na egzaminie będzie bezwględnie karane wyproszeniem z sali egzaminacyjnej i jednoczesnym wystawieniem oceny niedostatecznej. Nie będzie ostrzeżeń. Jakiekolwiek podejrzenie o niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych będzie skutkowało zabraniem pracy. Za ściąganie uważane jest zarówno korzystanie z materiałów dodatkowych, urządzeń elektronicznych, przepisywanie od innych studentów, jak i zaglądanie do książeczek testowych zanim komisja egzaminacyjna na to zezwoli. Opuszczenie sali jest możliwe do 10 minut przed planowanym zakończeniem rozwiązywania testu. Później wychodzenie z sali jest zabronione. W chwili ogłoszenia przez komisję egzaminacyjną końca czasu na rozwiązywanie testu należy zamknąć książeczkę pytań oraz odłożyć długopis i kartę odpowiedzi, pozostać na miejscu, zachować ciszę i czekać na odebranie karty odpowiedzi i książeczki pytań przez komisję egzaminacyjną. Niezachowanie powyższych warunków będzie traktowane jako ściąganie i karane wystawieniem oceny niedostatcznej. Uwagi, co do niejasności pytań, mogą być składane na pismie przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej.