You are here

People

Professor Rafał Płoski, MD, PhD, head rploski@wp.pl

Joanna Kosińska, PhD

Małgorzata Rydzanicz, PhD

Krzysztof Szczałuba, MD, PhD

Piotr Stawiński, MSc

Konrad Szymański, MSc, MD konrad.szymanski@wum.edu.pl

Elżbieta Bargeł

PhD students:

Anna Biernacka, MSc

Piotr Gasperowicz, MSc

Agnieszka Jacoszek, MSc

Victor Murcia-Pieńkowski, MSc

Anna Walczak, MSc

Krystyna Wasielewska, MSc