Strona główna


Witamy na stronie Zakładu Genetyki Medycznej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski


Aktualności

2y 6ED: colloquium genetics - results

The results of the colloquium in Genetics (24th May 2017): Read more »

Colloquium in genetics for 2nd-year students (6-year programe)

The colloquium takes place on Wednesday (24th May 2017) at 8.15 a.m. in a Gruca's lecture hall (LindleyStreet, 4). Please come 5 minutes earlier and bring: student ID card, black or blue pen and simple calculator. Other electronic devices, especially smartphones, smartwatches and tablets, are not allowed and should be turned off during the test.  Read more »

Kolokwium z genetyki dla 2 roku medycyny

Kolokwium z genetyki dla studentów 2 roku kierunku lekarskiego odbywających zajęcia w drugiej połowie semestru odbędzie się w piątek 26 maja 2017 roku o godz. 8.00 w auli A w Centrum Dydaktycznym.

III termin kolokwium z genetyki dla 2 roku

Trzeci termin kolokwium z genetyki dla studentów 2 roku kierunku lekarskiego odbywających zajęcia w pierwszej połowie semestru odbędzie się w piątek 12 maja 2017 roku o godz. 16.30 w sali wykładowej A w budynku Wydziału Farmaceutycznego.

Wyniki kolokwium poprawkowego dla studentów 2 roku medycyny

Wyniki kolokwium poprawkowego z genetyki dla studentów 2 roku kierunku lekarskiego I i II WL: Read more »