Strona główna


Witamy na stronie Zakładu Genetyki Medycznej

kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski


Aktualności

Egzamin poprawkowy z genetyki dla 3 roku medycyny

Egzamin poprawkowy z genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego obydwu wydziałów odbędzie się 19 lutego 2016 roku o godz. 9.00 w auli A w Centrum Dydaktycznym. Wpuszczanie do sali (dolne wejście) rozpocznie się o godz. 8.30.  Read more »

Wyniki egzaminu z genetyki dla 3 roku kierunku lekarskiego

Wyniki egzaminu z genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego z dnia 5 lutego 2016 roku znajdują się w zakładce Wyniki egzaminów.

Egzamin z genetyki dla 3 roku medycyny

Drodzy Studenci, dziękujemy za przesłane pytania dotyczące egzaminu. Jednocześnie informujemy, że upłynął regulaminowy czas na składanie uwag co do pytań. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone w poniedziałek.

Egzamin z genetyki dla 3 roku medycyny - SALE

UWAGA! Studenci, którzy nie znaleźli swojego numeru indeksu na poniższej liście, a mają udokumentowane prawo do podejścia do egzaminu, proszone są o zgłaszanie się do wejścia dolnego do Auli B w CD. Read more »

Egzamin z genetyki dla 3 roku medycyny

Egzamin z genetyki dla studentów 3 roku kierunku lekarskiego obydwu Wydziałów odbędzię się 5 lutego 2016 roku w ramowych godzinach 12.00-15.00. Egzamin składa się z 50 pytań testowych. Informacje na temat organizacji, w tym podział sal egzaminacyjnych, zostaną umieszczone na 3 dni przed egzaminem. Read more »