Wyniki egzaminów

dla kierunku analityka medyczna 

dla kierunku lekarskiego